Home / Montaż drzwi

Realizacją montażu drzwi zajmuje się firma
Montmar Dudek Marcin,

której pracownicy dbają o najmniejszy szczegół realizacji, co przekłada się na doskonały efekt końcowy.

Profesjonalne zamontowanie drzwi gwarantują ich wieloletnie i bezawaryjne działanie.

Usługa montażu wymaga następujących przygotowań:

 1. Przed montażem drzwi wewnętrznych, jak i zewnętrznych Klient zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich otworów w murze i ścianie, w ilości zakupionych drzwi.
 2. Istnieje możliwość wykonania demontażu istniejącej stolarki przez wykonawcę po wcześniejszym ustaleniu warunków dodatkowych prac i w ilości zakupionych drzwi. Sprzedający nie gwarantuje odzysku zdemontowanej stolarki i nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas demontażu, np.: gładzi, tapety, płytek ceramicznych.
 3. Należy przygotować miejsce wewnątrz budynku dostatecznie duże, w którym możliwe będzie rozłożenie, składanie oraz w razie konieczności docinanie niezbędnych elementów np.: opasek drzwiowych. Konieczne jest również oświetlenie w każdym pomieszczeniu podczas instalacji drzwi.
 4. Klient powinien zabezpieczyć na czas montażu podłogę, meble, itp.
 5. Klient powinien zapewnić utylizację materiałów podemontażowych, jak również opakowań po nowym towarze użytym do montażu drzwi (wszystkie odpadki i śmieci).
 6. Jeżeli z winy Klienta wykonanie usługi musi być podzielone na etapy tj. w innym terminie niż umówiony lub w umówionym dniu montaż jest niemożliwy np. z powodu źle przygotowanych otworów montażowych do przygotowania, których Klient był zobowiązany,wówczas ponosi On koszt ponownego dojazdu montażysty oraz rezerwacji kolejnego dnia pracy w wysokości 300 zł brutto za każdorazowe przełożenie montażu.
 7. Jeśli zamawiający nie może osobiście dokonać odbioru prac remontowo - budowlanych natychmiast po ich zakończeniu, zobowiązany jest do wyznaczenia w tym celu upoważnionej przez siebie osoby.

Montaż obejmuje:

 1. Realizacja umowy następuje w terminie około 4-6 tygodni. Termin realizacji liczony jest od daty dokonania przedpłaty do umowy.
 2. Montaż progu, wkładek, klamki, wizjera lub innego wyposażenia dotyczącego umowy w innym terminie niż dzień wykonania usługi na życzenie Klienta jest możliwy za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł netto za 1szt. (na terenie Torunia).
 3. Zapłata za materiały wykorzystane do usługi, które ujęte są w załączniku do umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić przed ich wykorzystaniem do realizacji umowy tj. przed rozpoczęciem usługi budowlano-montażowej. Zapłata w dniu montażu może nastąpić wyłącznie w formie gotówki.
 4. Po podpisaniu protokołu odbioru Klient dopłaca montażystom pozostałą kwotę, którą również reguluje umowa.
 5. Wykonawca zajmuje się montażem akcesoriów drzwiowych zakupionych wyłącznie w naszej firmie.
 6. Usługa budowlano-montażowa obejmuje obróbkę wstępną tylko w przypadku montażu drzwi zewnętrznych do mieszkań lub domów. W zakres prac wchodzi: zaszpachlowanie szczelin w miejscu styku ościeżnicy z murem. (Obróbka wstępna nie obejmuje prac tynkarskich, nakładania i szlifowania gładzi, a także malowania).
 7. Usługa montażu nie obejmuje dodatkowych usług budowlanych, które nie zostały ujęte w umowie. Sprzedający może przyjąć do realizacji za odrębnym wynagrodzeniem dodatkowy zakres prac w formie aneksu do umowy.
 8. Transport obejmuje wniesienie towaru.
 9. Jeżeli towar ma być dostarczony przed wykonaniem usługi, to w momencie jego przyjęcia odpowiedzialność za towar przechodzi na Klienta.
 10. Wraz z zakończeniem robót budowlano - montażowych ryzyko uszkodzenia przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO.
 11. Odbiór usługi zostanie potwierdzony po wykonaniu usługi (zakończeniu montażu) podpisem na protokole odbioru prac budowlano-montażowych dostarczonym przez WYKONAWCĘ.
 12. Na wykorzystane do usługi materiały WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji zgodnie z treścią karty gwarancyjnej wydanej przez PRODUCENTA materiałów i przekazanej ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ w dniu zakończenia usługi budowlano-montażowej.
 13. W przypadku stwierdzenia i uznania przez WYKONAWCĘ wad w wykonaniu usługi, WYKONAWCA w ramach gwarancji i wedle swego uznania zobowiązuje się do nieodpłatnej poprawy montażu.
 14. W celu zgłoszenia reklamacji należy podać przyczynę reklamacji, nr umowy lub faktury oraz nazwę lub nazwisko zamawiającego. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć osobiście do Salonu Sprzedaży, zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się na umowie dostępnej w Salonie Drzwi ALEX.
 


Montaż drzwi | Sprzedaż i montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych | Toruń, Bydgoszcz

Tylko profesjonalne zamontowanie drzwi gwarantują ich wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie.
 


Salon Drzwi ALEX Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE